تکنیک های رانندگی در کوهستان

تکنیک های رانندگی در کوهستان

مسیر مستقیم با سنگ های بزرگ و کوچک

تفاوت اصلی خودروها ی آفرود اصیل یا قدیمی با انواع جدید در این است که در زیر آفرودهای کلاسیک، به جز دیفرانسیل هیچ

برآمدگی دیگری وجود نداشته و حتی اگزوز هم از روی محور عقب عبور کرده تا با موانعی برخورد نداشته باشد . در اکثر این

خودروها نظیر لندروور، رنجروور، پاترول و جیپ ، حتی دیفرانسیل های عقب و جلو به سمت تایرهای یک سمت متمایل هستند

تا بتوان از روی سنگی بزرگ یا کنده درخت، بدون برخورد زیر بندی با آنها عبور کرد و بدون استفاده از جک و سایر گرفتااری ها ،

مسیر را به انتها رساند.مناطق سنگلاخی آسیب رسان ترین مسیرها به زیربندی خودروها هستند ، لذا برای جلوگیری از این

صدمات و از کار افتادن وسیله نقلیه ، می توان خودرو را به محافظ دیفرانسیل ، گاردان و باک بنزین ، استرینگ گارد و محافظ

رکاب تجهیز کرد . چون در سربالایی و سرازیری امکان افزایش سرعت وجود ندارد و طی این مسیرها تقریبا تمام روز را به خود

اختصاص می دهد ، چنانچه در انتها به مسیری مستقیم برسید ، احتمال غلبه خستگی بر شما و میل به افزایش سرعت وجود

دارد ، اما خونسردی خود را حفظ کرده و توجه داشته باشید رعایت حداقل سرعت در مسیرهای مستقیم مملو از سنگ های

بزرگ و کوچک ، به جهت جلوگیری از بلند شدن چرخ ها از زمین و یا صدمه دیدن سیستم تعلیق الزامی است . ضربات شدید،

توانایی شکستن فنرها و حتی محور و پلوس ها را نیز دارند .

همانند سرعت پیاده روی و کوهنوردی ، قفل دیفرانسیل و دنده های سنگین ، سرعت شما را بین 5/1 تا 3 کیلومتر ثابت نگاه

می دارند . وارد شدن ضربات شدید به جلوبندی و فرمان ،گاه موجب چرخیدن بیش از حد یک دور فرمان در لحظه شده و خطر

شکستگی و در رفتگی ، مچ و انگشتان را تهدید میکند. برای جلوگیری از این امر ، می توانید دور غربیلک فرمان را با

پوشش هایی ضخیم تر کنید تا کف دست شما بیشتر تماس مستقیم با فرمان داشته باشد و انگشتان دور آن قفل نشود .

در این شرایط در اکثر مواقع یک چرخه خودرو از زمین بلند خواهد شد ، پس به خرج دادن حوصله و حفظ خونسردی برای عبور

با وارد آمدن کمترین خسارت به اتومبیل ، لازم است .


کوهستان سنگلاخی

در ابتدا باید توجه داشت که تکنیک رانندگی آفرود در سربالایی و سرازیری ، برای کلیه مسیرها یکسان بوده و تفاوت آنها فقط

در انتخاب دنده سبک و سنگین است . در مسیرهای باتلاقی و گلی ، بدلیل نیاز به سرعت بیشتر و فشار کمتر بر سطح مسیر ،

باید از کمک سنگین و دنده سبک استفاده کرد اما در مسیرهای کوهستانی و سنگلاخ به جهت شیب بیشتر ، وجود سنگ ها و

موانع متعدد ، نیاز به سرعت کم و قابل کنترل و کشش زیاد ، باید از کمک و دنده سنگین سود برد.

در صورت انتخاب چنین مسیری ، بدلیل فضای کمتر و محدودتر ، توان سرعت گرفتن و حمله به شیب را ندارید . پس خودرو را

در کمک سنگین و دنده سنگین(1یا 2)قرار داده و به شیب حمله کنید . در این شرایط سرعت خودرو باتوجه به زاویه شیب و

دنده های سنگین پایین است ، پس ضمن حفظ خونسردی ، به سرعت کم و توانایی خودرو خود اعتماد داشته باشید .

احتمال فرار فرمان از دستان شما در صورت برخورد تایرها با سنگ های مسیر وجود دارد . بنابراین فرمان را دو دستی و

محکم بگیرید، زیرا ازآنجایی که در شیب قادر به تغییر در گاز خودرو و ترمزگیری نیستید ، در صورت فرار فرمان و بر هم خوردن

تعادل ، با مشکل جدی مواجه می شوید .

در طول مسیر ؛ هنگام عبور از چاله ها و سنگ های بزرگ ، هرگاه احساس کردید یکی از چرخ ها در حال بلند شدن از روی

زمین است وامکان برهم خوردن تعادل وجود دارد ، بهتر است با رعایت تکنیک دنده عقب در سربالایی ، به عقب برگشته و

مسیر دیگری را امتحان کنید ، زیرا ادامه حرکت در این وضعیت خطرناک خواهد بود . البته در خودروهای جدید که مجهز به قفل

دیفرانسیل الکتریکی و هوشمند هستند ، چرخ بلند شده از حرکت می ایستد و نیروی آن به سایر چرخ ها منتقل می شود تا

عبور از چنین مسیرهایی آسان گردد. در این گونه جاده ها ، به جهت خشک بودن سطح مسیر و و احتمال روان بودن

سنگ ریزه ها و خاک ، از حرکت در راه هایی با شیب جانبی خودداری کنید . آنهایی که تجربه کافی ندارند ، در صورت وارد

شدن به شیب جانبی و سر خوردن روی سنگ ریزه ها ، از حرکت باز می ایستند که شاید چاره ساز باشد ،اما حرکت عرضی

اتاق (ناشی از رها کردن گاز و ایستادن) کار را سخت تر کرده و خطر واژگونی را بیشتر می کند . قبل از ورود ، به بررسیشیب

بپردازید و در صورت سخت بودن مسیر را عوض کنید اما در صورت عبور ، خونسردی خود را حفظ کرده  و با رعایت تکنیک

رانندگی در شیب جانبی ، از آن بگذرید. در عبور از مسیرهای کوهستانی و سنگلاخ حتما سرازیری هم وجود دارد ، در

اینجا کار شما نسبت به سرازیری در گل و لای سخت تر است ، زیرا در آنجا نرمی سطح مسیر ، خود به خود باعث فرورفتن

و تا حدودی کاهش سرعت چرخ ها می گردد، اما در سنگلاخ به جهت اصطکاک کم مسیر و وجود سنگ ریزه ها و پستی

بلندی ها ی بسیار ، هدایت و حفظ تعادل اتومبیل به مهارت بسیاری احتیاج دارد . در کوهستان قبل ا زخطر واژگونی ،این

خطر سکوت به دره است که شما را تهدید می کند . در چنین شرایطی ، حتی یک فرمان دادن و ترمز گیری اشتباه تعادل

شما را بر هم زده و کار سخت تر می شود . برای عبور ، کمک را د رحالت سنگین قرار داده و با استفاده از دنده یک یا دو

و ترمزگیری ملایم ، اجازه افزایش سرعت را ندهید . ترمز های شدید و چرخاندن فرمان تعادل شما را بر هم می زند . در

خودروهای جدید سیستم کنترل حرکت در سرازیری تمام امور را بر عهده گرفته که درصد ایمنی و کنترل را بالا می برد اما

در خوروهای قدیمی این شما هستید که باید با کنترل بر فرمان ، گاز و ترمز ، ماشین را به سلامت پایین بیاورد که کاری بس

سنگین و طاقت فرسا به شمار می رود . به علاوه ، در سرازیری به علت فشار نیروی گرانش زمین ، تمام وزن خودرو روی

چرخ های جلو قرار دارد و به علت سست بودن خاک مسیر و یا سطح سنگ ها ، چرخ های جلو استعداد زیادی در از

دست دادن اصطکاک با زمین دارند . همچنین در پیچ ها و سرازیری ها مستقیم اگراحساس کردید قسمت عقب خودرو

در حال حرکات جانبی است ، با گاز دادن و حرکت سریع به جلو آن را به مسیر برگردانید ، زیرا در صورت ادامه مسیر به این

شکل خودرو کاملا چرخیده ، اصطلاحا مسیر را می برد و واژگون می شود . در تمام مسیر ، بازی نکردن با گاز و فرمان را

می بایست جدی بگیرید و و از شروع تا پایان مسیر ، با دور موتور ثابت همراه با اصلاح جزئی مسیر با فرمان حرکت کنید .

 

وسخن آخر

-تجهیز خودرو به تایرهای مخصوص سنگلاخ با آج های درشت ضروری است .


-تکنیک های عنوان شده مناسب مسیرهای کوهستانی با طبیعت خشک هستند . در مناطق شمالی می توانید از تکنیک های

آفروددر گل و لای استفاده کنید . با این تفاوت کهنحوه عبور از روی موانع و سنگ های بزرگ با مناطق خشک فرقی ندارد .


-در طول سفر به مناطق کوهستانی به این نکته توجه داشته باشید که در فصول مختلف سال، احتمال بارش باران و شسته

شدن مسیرها وجود دارد و پس از عبور ، در زمان بازگشت احتمالا مسیر به طور کلی عوض شده یا غیر قابل عبور می شود .

پس علاوه بر لوازم مخصوص آفرود ، بیل و گونی خالی همراه داشته باشید تا در مواقع لزوم با گونی های پر شده چاله ها

و آب شستگی ها را پر کنید ، حتی می توانیدگونی خالی را برای افزایش زیر تایر ها قرار دهید .


-در صورت امکان از بستر خشک رودخانه ها دوری کنید ، چون در صورت بارش باران در ارتفاعات ، وقوع سیل و خطرات مرگبار

شما راتهدید می کند .


-در زمان رانندگی از خوردن ، آشامیدن و صحبت کردن خودداری کرده و شش دانگ حواستان را به مسیر و عوارض طبیعی آن

معطوف کنید . به اظهارنظرهای غیر کارشناسی و دخالت های بی مورد همراهان که باعث پرت شدن حواس شما  می شود

توجهی نداشته باشید و به آنها تذکر دهید.


-شناخت قابلیت خودروهای دو دیفرانسیل نکته مهمی است ، پس قدرت کم آن را دست کم نگیرید زیرا بسیاری پیش آمده

راننده ای بعد از عبور از مسیری صعب العبور ،باور نمی کرده خودروی وی چنین توان حرکتی داشته باشد.


-در صورت مهیا نبودن شرایط و لوازم عوان شده ، از مسیرهای آفرود بخصوص به مسیرهای شیب دار پرهیز کنید .


-آفرود و طبیعت گردی با مسافرت آخر هفته به شمال کاملا تفاوت داشته و در بسیاری از مواقع حتی یک اشتباه و ریسک هر

چند کوچک، پشیمانی به بار می آورد . ریسک بالا در آفرود یعنی آسیب دیدن خودرو ، واماندگی و خستگی افراد گروه که

مجموع این عوامل سبب باقی ماندن خاطرات بد از سفرها می شود .